Disclaimer

Informatie

Uitgever / Disclaimer

Uitgever

Dit is de website van Nordic Pharma nv. Verantwoordelijke uitgever is Nordic Pharma nv, Uitbreidingstraat 84/3, 2600 Berchem Antwerpen.

Inhoud

Terwijl Nordic Pharma nv zich geen inspanningen getroost om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de site te zetten, geeft Nordic Pharma nv geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de site. Nordic Pharma nv geeft evenmin waarborgen voor en maken geen enkel betoog over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van de informatie. U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de website en de inhoud daarvan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Noch Nordic Pharma nv, noch enige andere partij die betrokken is in de creatie, productie of levering van deze website zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van, of browsen in de site of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio of uit om het even welke fouten of weglatingen in de inhoud van de site. Nordic Pharma nv behoudt zich het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar site te onderbreken of op te heffen.

Medische informatie

Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar verschillende medische toestanden en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld als substituut voor advies dat verstrekt wordt door een dokter of om het even welke andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg. Het is niet aangewezen dat u de informatie op deze website gebruikt om zelf een diagnose te stellen over een probleem in verband met uw gezondheid of conditie of met een ziekte. Hiervoor dient u altijd een dokter of andere professional uit de gezondheidszorg te raadplegen.

Copyright

Er rusten auteursrechten op deze site. Niets uit deze site mag vermenigvuldigd of verspeid worden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Nordic Pharma nv. De internetsites van Nordic Pharma nv kunnen handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Nordic Pharma nv, van aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Geen licentie in of recht op deze handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Nordic Pharma nv, haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen wordt aan u verleend of toegekend.

Websites en links naar derden

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. We kunnen ons ook niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van de niet-Nordic Pharma nv sites.

Wijzigingen

Nordic Pharma nv kan te allen tijde deze voorwaarden en bepalingen herzien door onderhavige informatie bij te werken. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende en voor u bindende voorwaarden en bepalingen opnieuw te bekijken.

Cookies: Gebruik En Instellingen